Tenyészszemle szabályzat

LEONBERGI EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (LEOE)
mint a MEOE / FCI szerződött partnere

A tenyészthetőség megszerzéséhez a leonbergi kutyáknak egy vizsgát kell letenniük. Ennek a vizsgának az alapját a standard képezi. A vizsgát csak egészséges és ápolt állatok tehetik le.

 

1. § FELTÉTELEK

 1. A vizsgára bocsátott kutyának legalább két alkalommal két különböző FCI küllembírótól szerzett „nagyon jó” vagy „kitűnő” minősítéssel kell rendelkeznie. (fiatal vagy felnőtt osztályokban). Legalább az egyik eredménynek felnőtt (növendék, nyílt, vagy champion) osztályból kell származnia. Ajánlott a fiatalkutya vizsga letétele.
 2. Csak FCI kiállításon szerzett küllembíró által adott valamint a Klub által szervezett CAC / Klubkiállítás eredménye számítható be.
 3. A vizsga letételének legkorábbi időpontja a betöltött 18. hónapos életkor.
 4. A vizsgát csak egészséges és ápolt állatok tehetik le.

 

2. § TENYÉSZVIZSGA-RENDEZVÉNYEK

 1. A tenyészvizsga rendezés joga kizárólagosan a Leonbergi Ebtenyésztők Országos Egyesületét (LEOE) illeti meg.
 2. A LEOE évente legalább két alkalommal hirdet tenyészvizsgát. A tenyészvizsga rendezvényeinek időpontját megelőző év december 15-ig nyilvánossá kell tenni.
 3. A tenyészvizsgára az állatot tulajdonosa jelentheti be. Ez legalább a tenyészvizsga tervezett időpontja előtt 2 héttel kell, hogy megtörténjen. Utólagos jelentkezéseket a LEOE nem köteles elfogadni.
 4. A vizsgára való jelentkezéskor a következő dokumentumok szükségesek:
 • FCI törzskönyv – a vizsga napján eredeti példányban leadandó,
 • a jelentkezés feltételéül szabott két kiállítási eredmény másolata,
 • HD-eredmény igazolása (ez a későbbiekben is benyújtható).

 

3. § A TENYÉSZVIZSGA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 1. Az első letett vizsga három évre jogosít tenyésztésre. Az érvényességi idő hosszabbítható a mindenkori tenyészvizsga-díj 50%-ának befizetésével.
 2. Amennyiben egy állat bizonyítottan és ismételten Wesen- illetve küllemi hibákat vagy egészségi hiányosságokat örökít, úgy a Tenyésztési Bizottság jogosult az állat tenyészthetőségi engedélyét visszavonni.

 

4. § SIKERTELEN VIZSGA

A vizsga sikertelenség esetén ismételhető. A vizsga bírójának minősítése megtámadhatatlan. A vizsga ismétlése leghamarabb 4 hónap múlva lehetséges.

 

5. § A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA

A vizsgát FCI által a fajta bírálatára jogosult bíró bírálhatja. Minden rendezvény után meg kell küldeni a rendezvény jegyzőkönyvét a Tenyésztési Bizottságnak.

 

6. § A VIZSGA BÍRÁLATÁNAK SZEMPONTJAI

 1. A magatartás megítélése
 2. a) A kutya viselkedése magára hagyva

  Kutyavezető megköti kutyáját a területen egy oszlophoz, és legalább 20 méterre eltávolodik a kutyától. A kutya magabiztosan és/vagy területét védelmezve fog viselkedni, de nem mutathat félelmi reakciót.

  Félős viselkedés esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  b) A kutya viselkedése egy másik nemű kutyával szemben.

  A kutya megkötve marad a fenti helyen, gazdája továbbra is a megadott távolságban várakozik. A vizsgázó kutya előtt kb. 10 méter távolságban egy másik nemű kutyát vezet pórázon gazdája. A megkötött kutya érdektelenül vagy figyelmesen kell, hogy viselkedjen, de semmi esetre sem léphet fel agresszívan.

  Agresszív viselkedés esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  c) A kutya testméreteinek felvétele és küllemi vizsgálata

  Mérleg mérete legalább 0,80 x 0,50 m kell, hogy legyen. A kutya testtömege után a marmagasság, törzshosszúság, mellkas mélység, mellkas-átmérő és mellkas szélesség testméretek felvétele történik meg. A testméretek felvételét a bíró végzi, közben a kutya viselkedése a vizsga lefutása szempontjából informatív jelentőséggel bír, vagyis a kutya semmi esetre sem viselkedhet agresszívan, esetleg mutathat bizonytalansági reakciókat, de optimális esetben bizalommal és kiegyensúlyozottan tűri a testméretek felvételét.

  Amennyiben a kutya testméreteinek felvétele és/vagy a küllemi vizsgálata a kutya viselkedése miatt nem történhet meg (fél, agresszív, ugrál, kezelhetetlen), a bíró jogosult a vizsgát eredménytelennek nyilvánítani, és a kutyát egy későbbi vizsgára visszarendelni.

  d) Viselkedés embercsoportban

  5-10 fő lassan mozgó csoportot képez. A kutyát gazdája pórázon többször keresztülvezeti a csoporton. A csoportban lévő embereknek a természetestől eltérő módon nem szabad viselkedniük. Ennek a gyakorlatnak a során a kutyának figyelmesen, természetesen és stressz mentesen kell viselkednie, félelmi reakciót nem mutathat. A gyakorlat végén a kutyát vezetője leülteti, és a pórázt lecsatolja róla. A kutya a csoportban kell maradjon gazdája mellett, és nem szabad pánikba esnie és a csoportot menekülően elhagyni.

  Pánik és/vagy menekülési reakció esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  e) Ragaszkodás

  A kutyát vezetője pórázon egy segítőnek átadja. A segítő a kutyát pórázon tartja, anélkül, hogy arra bármilyen hatást gyakorolna. A kutyavezető az otthagyott kutyától kb. 15-20 méterre lévő az embercsoport közepébe áll, és kutyáját hangosan hívja (többszöri hívás is megengedett). A vezető a kutyát pórázon elengedi. A kutya feladata az, hogy a legrövidebb úton gazdájához siessen, miközben amikor a csoporttól kb. 3 méterre van, a csoport tagjai kifelé, a kutya felé fordulnak. A csoport tagjai nem beszélhetnek a kutyához és nem viselkedhetnek természetellenesen, nem gátolhatják a kutyát gazdájához jutásában. A csoport tagjai egymástól olyan távolságban kell, hogy álljanak, hogy a kutya éppen átférhessen közöttük. Amennyiben a kutya félősen viselkedik, és gazdájához nem megy be a csoport belsejébe, ez a vizsgarész nem sikeres.

  Amennyiben a kutya a csoport tagjaival vagy az őt tartó személlyel szemben agresszívan viselkedik, a vizsga nem sikeres.

  f) Autós vizsga

  A kutyavezető kutyájával megkerül egy – a vizsgarendezők által biztosított, – járó motorú személyautót, miközben a vezető felé közeledve annak egy ajtaját hangosan becsapják. A kutyavezető kutyájával a vezetőoldali ablakhoz megy, ott a vezetőt üdvözli és azzal kezet fog.

  Agresszív viselkedés és/vagy pánikszerű menekülés esetén a vizsgarész sikertelen.

  g) Ernyő-teszt

  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával a bírótól 30 méterre eltávolodik. Útközben, az útvonal kb. felénél egy oldalt kb. 3 méterre álló segítő a kutya irányába kinyit egy esernyőt. A kutya optimális esetben stressz mentesen viselkedik, esetleg megriadhat, de nem kerülhet pánikba és a kutyavezető nem veszítheti el uralmát a kutya felett.

  Agresszív viselkedés és/vagy pánik esetén ez a vizsgarész nem sikeres.

  h) Viselkedés egy személyek által képezett folyosóban

  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával keresztülmegy egy 6-10 személy által képezett kb. 3 méter szélességű folyosón. A visszaút alkalmával a folyosó kb. 1,5 méterre szűkül. A kutyának stressz mentesen kell viselkednie, nem kerülhet pánikba és a kutyavezető nem veszítheti el uralmát a kutya felett, annak laza pórázon engedelmesen kell haladnia.

  Agresszív viselkedés esetén az egész vizsga sikertelen.

  i) Reakció hanghatásra

  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával a bírótól 30 méterre eltávolodik. Útközben, az útvonal kb. felénél egy oldalt kb. 3 méterre álló segítő egy fáról egy láncot egy fémlapra ejt, aminek erős hanghatást kell produkálnia. A kutya optimális esetben stressz mentesen viselkedik, esetleg megriadhat, de nem kerülhet pánikba és a kutyavezető nem veszítheti el uralmát a kutya felett. A lánc leesése után a kutyavezetőnek a kutyájával laza pórázon oda kell mennie a hanghatás forrásához és a kutyának a szituációt fel kell oldani (legalább nagyon röviden odaszimatolni).

  Agresszív viselkedés és/vagy pánikreakció esetén ez a vizsgarész nem sikeres.

  ÖSSZÉRTÉKELÉS:

  Csak azok a kutyák tehetnek sikeres vizsgát, akik az egész vizsga ideje alatt kifogástalan viselkedést mutatnak. Amennyiben a bírónak a kutya viselkedésével kapcsolatosan aggályai támadnak, bármikor új gyakorlatot/gyakorlatokat rendelhet el.

   

 3. KÜLLEMI BÍRÁLAT (Küllem, anatómia)
 4. Ebben a vizsgarészben a tenyészvizsga-nyomtatvány küllemi részének kitöltése történik. A küllemi bírálat elvégzésére kizárólag az Egyesület által elfogadott és felkért, a leonbergi fajtára engedéllyel rendelkező FCI bíró jogosult.

  A kutya testfelépítését állásban, járásban és ügetésben is meg kell vizsgálni. Végezetül összbenyomást kell kialakítani, és egy összefoglaló minősítést kiadni az FCI bírói szabályzatának és a standardnak a figyelembevételével. Eredményes vizsga esetén ennek a minősítésnek legalább „Nagyon jó”-nak kell lennie.

 

7. § AJÁNLÁSOK VAGY FELTÉTELEK A TENYÉSZTÉSBE VÉTELHEZ

A vizsga bírója a tenyésztésbevétellel kapcsolatosan ajánlásokat tehet, vagy kötelező feltételeket szabhat. Ezeket a nyomtatvány utolsó pontja rögzíti. A feltételek kötelező jelleggel betartandóak.

 

8. § NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

 1. A vizsga eredményét a törzskönyvbe és a kutya származási lapjára helyben felvezetik, sikeres vizsga esetén: „Tenyésztésre javasolt”, „Tenyészthető”, sikertelen vizsga esetén „Tenyészvizsgára visszarendelve” vagy „Nem tenyészthető” szöveggel. „Tenyésztésre javasolt” minősítés adható annak a kutyának, akinek HD-minősítése A, a vizsga küllemi részének értékelése „kitűnő”, és a wesenvizsgálati részt is példásan teljesítette. „Nem tenyészthető” minősítést csak abban az esetben kaphat a kutya, ha olyan hibája vagy hiányossága van, aminek kijavítására nincs esély (pl. félheréjű, a standardban megjelölt súlyos kizáró anatómiai hibája van, a standardban megjelölt kizáró foghibája van, stb.) Minden más esetben „Tenyészvizsgára visszarendelve” minősítést kell adni, és a kutya leghamarabb 4 hónap múlva jelenhet meg tenyészvizsgán.
 2. A tenyészvizsga eredményeit a LEOE honlapján megjelenteti.

 

9. § VIZSGADÍJAK ÉS EGYEBEK 

A tenyészvizsga díját a LEOE vezetősége határozza meg, a Tenyésztési Bizottság javaslatára.

A vizsga lebonyolítását a LEOE minimum 4 jelentkező esetén garantálja, kevesebb kutya jelentkezése esetén a vizsga megtartása nem kötelező.

A vizsgabíró ítélete megtámadhatatlan. A vizsga ismétlése leghamarabb 4 hónap múlva lehetséges.

 
2015.02.21.