Tenyészvizsga szabályzat

LEONBERGI FAJTAGONDOZÓ ORSZÁGOS EGYESÜLET (LEOE)
mint a MEOE / FCI szerződött partnere

A tenyészthetőség megszerzéséhez a leonbergi kutyáknak egy vizsgát kell letenniük. Ennek a vizsgának az alapját a standard képezi. A vizsgát csak egészséges és ápolt állatok tehetik le.

 

1. § FELTÉTELEK

 1. A vizsgára bocsátott kutyának legalább két alkalommal, két különböző FCI küllembírótól, Magyarországon szerzett „Nagyon jó” vagy „Kitűnő” minősítéssel kell rendelkeznie (fiatal vagy felnőtt osztályokban). Legalább az egyik eredménynek felnőtt (növendék, nyílt, vagy champion) osztályból kell származnia. A tenyészvizsgára való jelentkezés feltétele egy megelőző fiatalkutya- és előkészítő vizsgán való részvétel.
 2. Csak FCI kiállításon szerzett, küllembíró által adott, valamint a Klub által szervezett Speciál- és Klubkiállítás eredménye számítható be.
 3. A tenyészvizsga letételének legkorábbi időpontja a betöltött 18 hónapos életkor. Lehetőség szerint a fiatalkutya- és előkészítő vizsgát legkésőbb 24 hónapos korig le kell tenni. A fiatalkutya- és előkészítő vizsga feladatai és pontozása megegyeznek a tenyészvizsgáéval. A fiatalkutya- és előkészítő vizsga célja a későbbi tenyészvizsga feladatainak megismerése, a kutya esetleges fejlesztésre szoruló területeinek felismerése, a későbbi sikeres vizsga céljából. A fiatalkutya- és előkészítő vizsgán nincs vizsgaeredmény, de a pontszámok nyilvánvalóan tükrözik a feladatmegoldások színvonalát. A fiatalkutya- és előkészítő vizsga igény szerint ismételhető.
 4. A vizsgát csak egészséges és ápolt állatok tehetik le.

 

2. § TENYÉSZVIZSGA-RENDEZVÉNYEK

 1. A LEOE tagjai részére a tenyésztéshez kötelező tenyészvizsgákat, illetve fiatalkutya- és előkészítő vizsgákat kizárólagosan a Leonbergi Fajtagondozó Országos Egyesület (LEOE) rendezheti.
 2. A LEOE évente legalább 4-6 alkalommal hirdet tenyészvizsgát. A tenyészvizsga rendezvényeinek időpontját megelőző év december 15-ig nyilvánossá kell tenni. Amennyiben egy vizsgára 4-nél kevesebb leonbergi kutya jelentkezése érkezik be, úgy az Egyesület a vizsgát nem köteles megtartani, illetve az így keletkező plusz költségeket a vizsgázó kutyák tulajdonosainak kell megfizetniük pótdíj formájában.
 3. A tenyészvizsgára az állatot tulajdonosa jelentheti be. Ez legalább a tenyészvizsga tervezett időpontja előtt 2 héttel kell, hogy megtörténjen. Utólagos jelentkezéseket a LEOE nem köteles elfogadni.
 4. A vizsgára való jelentkezéskor a következő dokumentumok szükségesek:
 • FCI törzskönyv – a vizsga napján eredeti példányban leadandó,
 • a jelentkezés feltételéül szabott két kiállítási eredmény másolata,
 • HD-eredmény igazolása (ez a későbbiekben is benyújtható, ebben az esetben a vizsga sikeres teljesítése esetén a kutya a pótlólagosan benyújtott megfelelő szűrési eredmények időpontjában válik tenyészthetővé),
 • megelőző részvételt igazoló dokumentum a Fiatalkutya- és előkészítő vizsgán.

 

3. § A TENYÉSZVIZSGA ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE

 1. A letett vizsga a tenyésztési szabályzatnak megfelelően szukáknál 6,5 éves korig, kanok esetében korlátlan ideig, 8 év felett állatorvosi kontrollal érvényes. A vizsga érvényessé válásának napja után 3 évig érvényes, hosszabbítása a tenyészvizsga díj 50%-ának megfizetése mellett automatikusan megtörténik.
 2. Amennyiben egy állat bizonyítottan és ismételten Wesen- illetve küllemi hibákat vagy egészségi hiányosságokat örökít, úgy a tenyésztési bizottság jogosult az állat tenyészthetőségi engedélyét visszavonni.

 

4. § SIKERTELEN VIZSGA

A vizsga sikertelenség esetén ismételhető. A vizsga bírójának minősítése megtámadhatatlan. A vizsga ismétlése leghamarabb 4 hónap múlva lehetséges. Egy kutya a tenyészvizsgán max. 3 alkalommal jelenhet meg.

 

5. § A VIZSGA LEBONYOLÍTÁSA, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A vizsgát FCI által a fajta bírálatára jogosult küllembíró bírálhatja. A wesenvizsgálati részt minden esetben teljesítménybíró vizsgálja. Az Egyesület törekszik arra, hogy az összehasonlíthatóság és a tapasztalatszerzés érdekében ugyanaz a bíró bírálja a fajtát lehetőleg minden tenyészvizsga illetve fiatalkutya- és előkészítő vizsga alkalmával. Minden rendezvény után meg kell küldeni a rendezvény jegyzőkönyvét a Tenyésztési Bizottságnak. Az eredményekről a LEOE a MEOESz-t is értesíti.

A vizsgán a kutyákat lehetőleg tulajdonosuk vezesse fel. Indokolt esetben (egészségügyi okok) más felvezető is lehetséges, de ezt előre jelezni kell.

A vizsga egész ideje alatt a kutyák számára az 1.20 m hosszú pórázt az Egyesület biztosítja. A kutyákon javasolt az egysoros, rögzített lánc nyakörv használata. A feladatok megoldása során a kutyának laza pórázon kell közlekednie, a felvezető a pórázzal nem húzhatja a kutyát.

A wesen-vizsga során a feladatok megoldása alkalmával a kutyák nem jutalmazhatóak jutalomfalattal, illetve a kutyavezető nem tarthat jutalomfalatot vagy más motiváló/jutalmazó eszközt a kezében. Szóbeli dicséret és motiválás megengedett. Az egyes feladatok megoldása után, illetve két feladat megoldása között a kutyavezető jutalmazhatja kutyáját jutalomfalattal vagy az általa kívánt módon.

A vizsga területén a feladatok gyakorlása közvetlenül a vizsga előtt nem megengedett.

A wesen-pálya felállítása a teljesítménybíró utasításai szerint történik.

A wesen-vizsgálat feladatai 10-es skálán pontozásra kerülnek. Minden feladatrésznél érvényes, hogy 6-nál kisebb pontszám sikertelen feladatot jelent. Bármely részfeladat sikertelensége esetén az egész vizsga sikertelen.

A vizsgáról videófelvétel készülhet, a jelentkezéssel a tulajdonos ehhez hozzájárul.

 

6. § A VIZSGA BÍRÁLATÁNAK SZEMPONTJAI

 1. A magatartás megítélése
 2. a) A kutya viselkedése idegennel szemben magára hagyva

  Kutyavezető megköti kutyáját a területen egy oszlophoz és legalább 20 méterre eltávolodik a kutyától, oly módon, hogy a kutya őt ne láthassa. A vizsgabíró közelít a kikötött kutyához, és azt vizsgálja, hogy az meddig őrzi meg magabiztosságát, elfogulatlanságát. A kutya magabiztosan és/vagy területét védelmezve viselkedhet, de nem mutathat félelmi reakciót. A feladat pontozása annak megfelelően történik, hogy a kutya hány méterig őrzi meg elfogulatlan, magabiztos viselkedését. Amennyiben a kutya kifejezett félelmi reakciót mutat, a bíró nem közelít tovább a kutyához. Agresszív viselkedés esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  10 pont: a kutya magabiztos, elfogulatlan, a vizsgabíró egészen a kutya mellé sétálhat és azt adott esetben megsimogathatja.
  9 pont: a kutya magabiztos, elfogulatlan magatartását megőrzi addig, amíg a bíró 1 méteres körzetébe nem ér.
  8 pont: a kutya magabiztos, elfogulatlan magatartását megőrzi addig, amíg a bíró 2 méteres körzetébe nem ér.
  7 pont: a kutya magabiztos, elfogulatlan magatartását megőrzi addig, amíg a bíró 3 méteres körzetébe nem ér.
  6 pont: a kutya magabiztos, elfogulatlan magatartását megőrzi addig, amíg a bíró 4 méteres körzetébe nem ér.
  5 pont: a kutya magabiztos, elfogulatlan magatartását megőrzi addig, amíg a bíró 5 méteres körzetébe nem ér.
  4-1 pont: A kutya már akkor elbizonytalanodik, illetve félelmi reakciókat mutat, amikor a bíró még 5 méternél távolabb van tőle.

  b) A kutya viselkedése egy ellenkező nemű kutyával szemben

  A kutya megkötve marad a fenti helyen, gazdája továbbra is a megadott távolságban, a kutya látókörén kívül várakozik. A vizsgázó kutya előtt kb. 3 méter távolságban egy másik nemű kutyát vezet el pórázon gazdája, majd a bíró utasítására visszafelé is. A megkötött kutya magabiztosan, érdektelenül vagy figyelmesen kell, hogy viselkedjen, de semmi esetre sem léphet fel agresszívan.

  A feladat pontozása a kutya magabiztos, elfogulatlan viselkedésének figyelembevételével történik.

  Agresszív viselkedés esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  c) A kutya testméreteinek felvétele és küllemi vizsgálata

  A kutya méreteinek felvétele egy erre alkalmas méretű, egyenes, stabil felületen (dobogó, raklap) történik. Amennyiben mérleg is van, úgy a mérleg mérete legalább 0.80 x 0.50 m kell, hogy legyen. A kutya testtömegének mérése opcionális. A küllembíró által a marmagasság, törzshosszúság, mellkas mélység, mellkas-körméret és mellkas szélesség testméretek felvétele történik meg. A testméretek felvételét a küllembíró vagy a tenyésztési bizottság egyik tagja végzi. Eközben a kutya viselkedése a vizsga lefutása szempontjából informatív jelentőséggel bír, vagyis a kutya semmi esetre sem viselkedhet agresszívan, esetleg mutathat bizonytalansági reakciókat, de optimális esetben bizalommal és kiegyensúlyozottan tűri a testméretek felvételét, illetve könnyedén felvezethető a dobogóra és ott nyugodtan megmarad.

  Amennyiben a kutya testméreteinek felvétele és/vagy a küllemi vizsgálata a kutya viselkedése miatt nem történhet meg (fél, agresszív, ugrál, kezelhetetlen), a bíró jogosult a vizsgát eredménytelennek nyilvánítani, és a kutyát egy későbbi vizsgára visszarendelni.

  d) Viselkedés embercsoportban

  5-10 fő lassan mozgó csoportot képez. A kutyát gazdája laza pórázon többször keresztülvezeti a csoporton. A csoportban lévő embereknek a természetestől eltérő módon nem szabad viselkedniük. Ennek a gyakorlatnak a során a kutyának figyelmesen, természetesen és stressz mentesen kell viselkednie, félelmi reakciót nem mutathat. A kutya végig laza pórázon kell, hogy közlekedjen, a felvezető a kutyát a pórázzal nem húzhatja. A gyakorlat végén a kutyát vezetője megállítja, és a pórázt lecsatolja róla. A kutya a csoportban kell hogy maradjon, gazdája mellett, és nem szabad pánikba esnie, illetve a csoportot menekülően elhagyni.

  Pontozáskor a bíró a kutya elvárt magabiztos, elfogulatlan viselkedését bírálja, bizonytalanság, zavar vagy stressz kevesebb pontot eredményez.

  Kifejezett félelem, pánik jelei és/vagy menekülési reakció esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  e) Viselkedés egy személyek által képezett folyosóban

  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával keresztülmegy egy 6-10 személy által képezett, kb. 150 cm szélességű folyosón. A visszaút alkalmával a folyosó kb. 100 cm-re szűkül. A kutyának stresszmentesen kell viselkednie, nem kerülhet pánikba, és a kutyavezető nem veszítheti el uralmát a kutya felett, annak laza pórázon, engedelmesen kell haladnia, a felvezető a pórázon a kutyát nem húzhatja.

  f) PET palack teszt

  A következő alkalommal a folyosó ismét 150 cm széles, a kutya elhaladásakor a folyosóban elsőként álló vizsgabíró egy két literes, kövekkel 1/3-ig töltött PET palackot megráz, amikor a kutya előtte elhaladt.

  A pontozás azt tükrözi, hogy a kutya mennyire magabiztosan és elfogulatlanul viselkedik a folyosóban, illetve teszi meg a visszautat a hanghatás után. Bizonytalanság, félelem vagy stressz jelei, nem laza pórázon való közlekedés kevesebb pontot eredményez. Amennyiben a kutya megtagadja a folyosón való áthaladást, vagy gazdája azt a folyosón a pórázzal átvonszolja, illetve ha a kutya kifejezett félelmi reakciókat mutat, pánikba esik, vagy agresszíven viselkedik, a feladat sikertelen.

  g) Ragaszkodás

  A kutyát vezetője pórázon egy segítőnek átadja. A segítő a kutyát pórázon tartja, anélkül, hogy arra bármilyen hatást gyakorolna. A kutyavezető az otthagyott kutyától kb. 15-20 méterre lévő embercsoport közepébe áll, és kutyáját hangosan hívja (többszöri hívás is megengedett). A vezető a kutyát pórázon elengedi. A kutya feladata az, hogy a legrövidebb úton gazdájához siessen, miközben amikor a csoporttól kb. 2 méterre van, a csoport tagjai kifelé, a kutya felé fordulnak. A csoport tagjai nem beszélhetnek a kutyához és nem viselkedhetnek természetellenesen, nem gátolhatják a kutyát gazdájához jutásában. A csoport tagjai egymástól olyan távolságban kell, hogy álljanak, hogy a kutya éppen átférhessen közöttük (kb. 50 cm). Amennyiben a kutya félősen viselkedik, és gazdájához nem megy be a csoport belsejébe, ez a vizsgarész nem sikeres. A gazda kutyáját többször is hívhatja, szóban dicsérheti, biztathatja. Jutalomfalat vagy más motivációs eszköz használata ezen feladatrész során sem megengedett. A kutyának az elengedéstől számítva 60 mp áll rendelkezésére, hogy gazdájához a körbe bejusson.

  A pontszámok a gazdához futás sebességétől és a körbe való bejutás határozottságától függenek. Amennyiben a kutya 60 mp-en belül nem jut be gazdájához a körbe, ez a vizsgarész sikertelen.

  Amennyiben a kutya a csoport tagjaival vagy az őt tartó személlyel szemben agresszívan viselkedik, a vizsga nem sikeres.

  h) Ernyő-teszt

  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával egy 30 méteres szakaszon sétál. Útközben, az útvonal kb. felénél egy oldalt kb. 3 méterre álló segítő, vagy a vizsgabíró a kutya irányába kinyit egy esernyőt. A kutya optimális esetben stresszmentesen viselkedik, esetleg megriadhat, de nem kerülhet pánikba és a kutyavezető nem veszítheti el uralmát a kutya felett. Amennyiben a kutya megriadt, a feladat feloldásához szükséges, hogy a földre letett ernyőhöz gazdájával együtt odamenjen és azt megnézze / megszagolja. A kutyavezető a feladat során kutyáját hívhatja, biztathatja, de a pórázon nem húzhatja.

  A feladat pontozása a kutya magabiztos, elfogulatlan viselkedésének, illetve adott esetben a félelmi reakció feloldásának függvénye. Amennyiben a kutya a földre tett ernyőt 60 mp-en belül nem nézi / szimatolja meg, a feladat nem sikeres.

  Agresszív viselkedés és/vagy pánik esetén ez a vizsgarész nem sikeres.

  i) Reakció hanghatásra

  A kutyavezető pórázon vezetett kutyájával egy kb. 30 méteres szakaszon sétál. Útközben, az útvonal kb. felénél egy oldalt kb. 3 méterre álló segítő vagy a bíró erős hanghatást produkál. Ehhez egy fémtálba 2db láncot ejt le fejmagasságból. A kutya optimális esetben stresszmentesen viselkedik, esetleg megriadhat, de nem kerülhet pánikba, és a kutyavezető nem veszítheti el uralmát a kutya felett. A hanghatás után a kutyavezetőnek a kutyájával laza pórázon oda kell mennie a hanghatás forrásához és a kutyának a szituációt fel kell oldani (az eszközt megnézni vagy legalább nagyon röviden odaszimatolni).

  A feladat pontozása a kutya magabiztos, elfogulatlan viselkedésének, illetve adott esetben a félelmi reakció feloldásának függvénye. Amennyiben a kutya a földre tett hangot kiváltó eszközt 60 mp-en belül nem nézi / szimatolja meg, a feladat nem sikeres.

  Agresszív viselkedés és/vagy pánikreakció esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  j) Autós vizsga

  A kutyavezető kutyájával megkerül egy a vizsgarendezők által biztosított, járó motorú személyautót, miközben a vezető felé közeledve annak egy ajtaját hangosan becsapják. A kutyavezető kutyájával a vezetőoldali ablakhoz megy, ott a vezetőt üdvözli és azzal kezet fog.

  A feladat pontozása a kutya magabiztos, kiegyensúlyozott viselkedésének függvénye.

  Agresszív viselkedés és/vagy pánikszerű menekülés esetén ez a vizsgarész sikertelen.

  Agresszív viselkedés esetén az egész vizsga sikertelen.

  ÖSSZÉRTÉKELÉS:

  Csak azok a kutyák tehetnek sikeres vizsgát, akik az egész vizsga ideje alatt kifogástalan viselkedést mutatnak. Amennyiben a bírónak a kutya viselkedésével kapcsolatosan aggályai támadnak, bármikor új gyakorlatot/gyakorlatokat rendelhet el.

 3. KÜLLEMI BÍRÁLAT (Küllem, anatómia)
 4. Ebben a vizsgarészben a tenyészvizsga-nyomtatvány küllemi részének kitöltése történik (lásd melléklet). A küllemi bírálat elvégzésére kizárólag az Egyesület által elfogadott és felkért, a leonbergi fajtára engedéllyel rendelkező FCI bíró jogosult.

  A kutya testfelépítését állásban, járásban és ügetésben is meg kell vizsgálni. Végezetül összbenyomást kell kialakítani, és egy összefoglaló minősítést kiadni az FCI bírói szabályzatának és a standardnek a figyelembevételével. Eredményes vizsga esetén ennek a minősítésnek legalább „Nagyon jó”-nak kell lennie.

 

7. § AJÁNLÁSOK VAGY FELTÉTELEK A TENYÉSZTÉSBE VÉTELHEZ

A vizsga bírója a tenyésztésbevétellel kapcsolatosan ajánlásokat tehet, vagy kötelező feltételeket szabhat. Ezeket a nyomtatvány utolsó pontja rögzíti. A feltételek kötelező jelleggel betartandóak.

 

8. § NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

 1. 1. A vizsga eredményét a törzskönyvbe és a kutya származási lapjára helyben felvezetik, sikeres vizsga esetén: „Tenyésztésre engedélyezett”, sikertelen vizsga esetén „Vizsgára visszahívott” vagy „Nem tenyészthető” szöveggel. „Nem tenyészthető” minősítést csak abban az esetben kaphat a kutya, ha olyan hibája vagy hiányossága van, aminek kijavítására nincs esély (pl. félheréjű, a standardban megjelölt súlyos kizáró anatómiai hibája van, a standardban megjelölt kizáró foghibája van, stb.) Minden más esetben „Vizsgára visszahívott” minősítést kell adni, és a kutya leghamarabb 4 hónap múlva jelenhet meg tenyészvizsgán. A tenyészvizsgát összesen 3 alkalommal lehet megpróbálni.
 2. A tenyészvizsga eredményeit a LEOE honlapján megjelenteti.

 

9. § VIZSGADÍJAK ÉS EGYEBEK

A tenyészvizsga díját a LEOE vezetősége határozza meg, a Tenyésztési Bizottság javaslatára.

A vizsga lebonyolítását a LEOE minimum 4 jelentkező esetén garantálja, kevesebb kutya jelentkezése esetén a vizsga megtartása nem kötelező.

A vizsgabíró ítélete megtámadhatatlan. A vizsga ismétlése leghamarabb 4 hónap múlva lehetséges.

 
2020.02.08.